PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

Školka je zapsaným spolkem a svůj provoz financuje z členských příspěvků.

Nejsme financováni z dotačních programů EU ani MŠMT.

Příspěvky pro školní rok 2022/2023

Docházka 5 dní (CELÝ TÝDEN)

7776,- Kč / měsíc

Docházka 3 dny v týdnu (STŘEDA až PÁTEK)

4989,- Kč /měsíc

Docházka 2 dny v týdnu (PONDĚLÍ a ÚTERÝ)

3787,- Kč /měsíc

Obědy

85,- Kč /den

Případná změna otevírací doby závisí na naplnění kapacity.

Členský příspěvek se hradí pololetně na 5 měsíců nebo individuálně po dohodě čtvrtletně. Platba probíhá na základě faktury, kterou zástupce spolku doručí elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu člena spolku a to nejpozději do 30. 6. daného roku pro úhradu první poloviny členského příspěvku (za měsíce září až leden) a do 15. 1. daného roku pro úhradu druhé poloviny členského příspěvku (za měsíce únor až červen). V případě potřeby je možnost individuálního řešení plateb členských příspěvků (po vzájemné dohodě s předsedou spolku).


Platba stravného (obědy) je přičtena k faktuře pro platbu školného na 5 měsíců docházky. V případě nevyužití oběda (nemoc dítěte aj.) a včasného odhlášení (předcházející den do 16:00), bude uhrazená částka odečtena z přihlášky na víkendový program, příměstský tábor nebo z další fakturu pro platbu školného na následující období. 


Pokud byste rádi své dítě přihlásili do našeho zážitkového programu, ale z finančního hlediska to pro vás není možné, napište nám a zkusíme společně najít řešení.