RYTMUS DNE

Denní program je protkán rituály, které se každý den opakují a poskytují tak dětem rytmus a bezpečí. Součástí dne je ranní kruh, cvičení, svačina, volná hra, hygiena, oběd, odpolední odpočinek, řízená činnost a volná hra a nakonec vyzvedávání dětí spojené s konzultacemi s rodiči.Náš den má pravidelný rytmus, kdy střídáme aktivní činnost s časem klidu a odpočinku.

Program dne je vždy předem připravený, ale může se změnit v závislosti na počasí, počtu dětí nebo naladění skupiny. To, co se nemění, jsou naše společné rituály a kvalitně strávený čas v kolektivu.


PŘÍCHOD DĚTÍ & VOLNÁ HRA

8:00 - 8:15 Příchod a předání dětí průvodcům, čas na popovídání rodičů s průvodci.

RANNÍ KRUH

8:30 - 9:00 Společné zahájení dne, přivítání, motivace pro nadcházející program. Pohybové hry a říkanky. Volná hra - blátoviště, kuchyňka, kreslení a podobně.

DOPOLEDNÍ PROGRAM

9:00 - 9:30   SVAČINA: Svačina u maringotky nebo na cestě do lesa. Protože vedeme děti ke zdravé výživě, prosíme rodiče, aby se ve svačinkách vyhýbali polotovarům a sladkostem. V případě nutnosti, máme vždy v zásobě rýžové chlebíčky nebo zeleninu. Voda a čaj na doplnění lahviček jsou k dispozici celý den v maringotce. 

9:30 - 12:00 VÝLET & VOLNÁ HRA NEBO ŘÍZENÁ ČINNOST: Každý den vyrážíme s dětmi do lesa (do parku), kde se odehrává hlavní dopolední program. Nadchází povídání k programu měsíce nebo týdne, zkoumání lesa a života v něm a jiné společné hry.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

12:00 - 12:30 OBĚD & HYGIENA: Před obědem si umyjeme ruce, u toho si zazpíváme a s říkankou si popřejeme dobrou chuť. Všichni si po sobě po jídle umyjeme talíř a uklidíme ho. Mezi 12:30 a 13:00 si rodiče mohou vyzvedávat děti, které ve školce nebudou zůstávat na spaní a odpolední program. 

12:30 - 14:00 ODPOČINEK & RELAXACE A SPÁNEK: Volně se přesuneme do maringotky, děti se převléknou, vyberou si plyšáka na odpočívání a připraví si spacák. Průvodce čte nebo vypráví pohádku (občas za doprovodu kytary nebo jiných hudebních nástrojů).  Prvních 45 minut držíme společný klid, kdo po té době neusne, může si vzít knížku nebo kreslení. Pro předškoláky bude v případě zájmu připravena předškolácká práce.

14:00 - 14:30  SVAČINA: Odpolední svačina u maringotky (oříšky, ovoce, zelenina, přesnídávky apod.). Stejně jako ráno se prosím snažte vyhnout polotovarům a sladkostem.

14:30 - 15:30 VYRÁBĚNÍ A TVOŘENÍ & VOLNÁ HRA: Dokončování projektů z dopoledne, volná hra - blátoviště, kuchyňka, kreslení. Úklid. 

ÚKLID & LOUČENÍ

15:45 - 16:00 Vyzvedávání dětí, loučení a odchod domů. Individuální konzultace s rodiči. V 16:00 je oficiální konec školky, v tuto chvíli se zvoní na zvonek a děti odchází s rodiči.Časy  jednotlivých činností jsou orientační, mohou být upravovány podle aktuálního programu. 

V případě výletu do města, nebo jakékoliv jiné větší změně programu, budou rodiče včas informováni. 

KONTAKT

Lesní školka Ubuntu z.s.

myjsme@skolkaubuntu.cz

Benešov u Prahy
Ubuntu sad Kozmice