O NÁS

Jsme parta nadšených mladých lidí, kteří společnými silami vytvářejí bezpečné a laskavé prostředí pro děti a jejich rodiče. Usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětí, podporující zdravý a udržitelný životní styl. Vytváříme vzájemně respektující a smysluplné vztahy mezi rodiči, dětmi a jejich průvodci. Za pomoci environmentální výchovy vedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě i k sobě samým. Podporujeme u nich rozvoj kritického myšlení, kreativitu, vrozené talenty a nadání.

S dětmi trávíme celý den venku hrou a poznáváním. Pro odpočinek slouží naše útulná maringotka, ve které se také děti mohou ukrýt před velkým lijákem nebo mrazem. Naší malou skupinu, kterou tvoří maximálně 15 dětí, doprovází vždy alespoň dva průvodci. Průvodci se během týdne nestřídají a mohou tedy s dětmi i s rodiči dlouhodobě spolupracovat a navzájem se lépe poznat. Vznikne tak bezpečné a hlavně srozumitelné prostředí pro všechny děti docházející do školky. Docházku nabízíme již od dvou dní v týdnu.

Přijímáme děti od 3 let (individuálně i mladší) a zůstat s námi mohou až do doby, než začnou navštěvovat školu (6 - 7 let). Garanci povinného předškolního roku se nyní snažíme zajistit u jiné spřátelené školky, jejíž pedagogové by dojížděli za námi (kontrola plnění předškolních úkolů a zdatnosti dětí). Rádi Vám pomůžeme s individuálním plánem i pro Vašeho předškoláka. Pro další informace prosím kontaktujte naší koordinátorku Kateřinu.

Denní program je protkán rituály, které se každý den opakují a poskytují tak dětem rytmus, jistotu a bezpečí. Neměnný program dne je ranní kruh, pohybové hry nebo říkadla, svačina, volná hra/řízená činnost, hygiena, oběd, odpolední odpočinek, řízená činnost/volná hra a vyzvedávání dětí spojené s konzultacemi s rodiči

Ve školce slavíme také různé slavnosti a události jednotlivých ročních období. Vyrábíme masky na masopust, o Vánocích tvoříme přírodní ozdoby, na Velikonoce pleteme pomlázky a vyrábíme z proutí. Mimo to si povídáme o tradicích a jejich historii. 

Součást školky tvoří také jedlý les, který bude maringotku obklopovat a budeme ho využívat jako učební pomůcku pro děti

CO JE TO UBUNTU?

Slovo Ubuntu pochází z velmi bohaté jihoafrické skupiny jazyků, zvané Nguni Bantu. Volně ho můžeme přeložit jako lidství nebo humanita. Ubuntu je ale mnohem víc, než jen slovo.

Ubuntu v sobě skrývá komplexní životní filosofii, kde hlavní myšlenka vyjadřuje, že "člověk je člověkem prostřednictvím lidí, kteří ho obklopují". Ukazuje nám, že "já jsem, protože my jsme" a že je důležité zachovat "lidskost vůči sobě i ostatním". Nejčastěji bývá filosofie Ubuntu charakterizována jako "víra v universální společné pouto, které spojuje celé lidstvo".

Jedním z hlavních protagonistů této životní filosofie byl Nelson Mandela, první demokratický prezident Jihoafrické republiky. Právě díky němu se Ubuntu stalo celosvětově rozšířeným pojmem, který se stal symbolem naděje, společenství a lidského potenciálu.

Ubuntu je životní styl, který nás učí jak "hrát" společně a být prosperující komunitou.

KONTAKT

Lesní školka Ubuntu z.s.

myjsme@skolkaubuntu.cz

Benešov u Prahy
Ubuntu sad Kozmice